Velkommen

Velkommen til Grundejerforeningen Mosevangs hjemmeside. Hjemmesiden har til formål at servicere grundejerforenings medlemmer, samt stille information til rådighed for købere af grunde på Mosevang

Foreningen

Foreningen består af parcelejere på Mosevang i Jelling. I alt 15 parceller.

Hjemmesiden

Information findes let via menuerne i toppen. De fleste sider er frist tilgængelige. Enkelte sider indeholder persondata og kræver derfor log-in.